PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2082 ze zm.) ogłasza się podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów przyjętą do wyliczenia dotacji dla przedszkoli w Gminie Milanówek w 2022 roku:

LP

Obowiązuje

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w zł

 (w ujęciu rocznym)

Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu

1

styczeń

2022 r.

12 264,51 zł

344

AKTUALIZACJA I

2

 maj 2022 r.  12 382,14 zł 344 
 AKTUALIZACJA II

3

 lipiec 2022 r.  12 656,60 zł  344
AKTUALIZACJA III
4 listopad 2022 r.  12 843,95 zł 347,33

Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Milanówek w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji następuje:

  1. W miesiącu roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy
  2. W październiku roku budżetowego.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci następuje w październiku roku budżetowego.

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej wypłacana jest na podstawie stawki najbliższej gminy w rozumieniu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych tj. Gminy Nowy Dwór Mazowiecki  wynosi w 2022 r. 11 919,12


Graficzne przedstawienie Budżetu Miasta Milanówka na 2022 rok

Budżet Miasta Milanówka na 2022 rok

pdfUchwała budżetowa na rok 2022 Miasta Milanówka nr 472/LIV/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku144.8 KB 

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Miasta Milanówka na lata 2022–2040

pdfUchwała nr 473/LIV/21 RMM z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 2022-2040200.33 KB 

Założenia do Budżetu Miasta Milanówka 2022

 

Udostępnij na: