PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2029 ze zm.) ogłasza się podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów przyjętą do wyliczenia dotacji dla przedszkoli w Gminie Milanówek w 2021 roku

L.p. Obowiązuje Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w zł Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu
1 styczeń 2021 r.

12 469, 60 zł

341
AKTUALIZACJA
2  kwiecień 2021 r. 12 519,88 zł   341
AKTUALIZACJA II
3

październik 2021r. 

12 780,28 zł  340,33 

Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Milanówek w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji następuje: 

  1. W miesiącu roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy 
  2. W październiku roku budżetowego.  

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci następuje w październiku roku budżetowego. 

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej wypłacana jest na podstawie stawki najbliższej gminy w rozumieniu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych tj. Gminy Józefów wynosi w 2021 r. 11 610,69 zł 


Graficzne przedstawienie Budżetu Miasta Milanówka na 2021 rok

Budżet Miasta Milanówka na 2021 rok

pdfUchwała budżetowa na rok 2021 Miasta Milanówka nr 306/XXXIX/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku295.32 KB 

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Miasta Milanówka na lata 2021-2036

Założenia do Budżetu Miasta Milanówka 2021

Udostępnij na: