Założenia do Budżetu Miasta Milanówka 2020


Podstawowa kwota dotacji

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020 poz. 17) ogłasza się podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów przyjętą do wyliczenia dotacji dla przedszkoli w Gminie Milanówek w 2020 roku:

L.p. Obowiązuje Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w zł Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu
1 styczeń 2020 r. 11 530,20 zł 336
AKTUALIZACJA
2      
AKTUALIZACJA II
3      

Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Milanówek w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji następuje:

  1. W miesiącu roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym  upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;
  2. W październiku roku budżetowego.

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci następuje w październiku roku budżetowego.

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej wypłacana jest na podstawie stawki najbliższej gminy w rozumieniu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych tj. Gminy Józefów wynosi w 2020 r. 8 309,88 zł.

Udostępnij na: