herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 17.30 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie LXXX Sesji Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Milanówek.  
  5. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie LXXX Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek


Zobacz również

LXXX Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: