herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXIX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 6 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji: 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2023 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023-2045.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.
  5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek


Zobacz również

LXXIX Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: