Herb Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu  20 października 2022 r. (czwartek) o godz. 18:00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040.
  5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek


Zobacz również:

LXXII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

 

Udostępnij na: