Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 13 maja 2022 r. (piątek) o godz. 15.30, w trybie on-line na platformie ZOOM.

Sesja Rady Miasta Milanówka będzie transmitowana równolegle na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród oraz na portalu Esesja.tv

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie LXII Sesji Rady Miasta Milanówka i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka na 2022 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040.
  4. Zakończenie LXII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka

Jolanta Nowakowska


Zobacz również: 

LXII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: