Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w trybie on-line w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00 na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036;
  3. zmian budżetu miasta Milanówka na 2021 r.;
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok;
  5. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka;
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 8/8 z obrębu 05-02, położonej w Milanówku, przy ul. Kościuszki 116, w trybie bezprzetargowym;
 1. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

LII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

 

Udostępnij na: