herb rmmUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XLIX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w trybie on-line w dniu 8 września 2021 r. (środa) o godz. 16.30.

 Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021–2036;
  2. zmian budżetu miasta na 2021 r.;
  3. zmiany Uchwały Nr 393/XLV/21 Rady Miasta Milanówka w sprawie przyjęcia statutu Milanowskiego Centrum Usług Społecznych;
  4. zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek;
  5. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 83/49 z obrębu 05-03 położonej w Milanówku przy ul. Jerzyków;
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 105 i 106 z obrębu 05-03, położoną w Milanówku, w trybie bezprzetargowym;
  7. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek;
  8. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Milanówku, przy ul. Okrzei, ew. nr 69 z obrębu 06-11;
  9. ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku;
  10. uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika Przyrody;
  11. kontroli Komisji Rewizyjnej
 4. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie XLIX Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Milanówka

Witold Mossakowski


Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w posiedzeniu Sesji w trybie on-line, proszeni są o mailowy lub telefoniczny kontakt z Biurem Rady Miasta (w godzinach pracy Urzędu) w celu uzyskania informacji dot. dostępu do posiedzenia Sesji. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; nr telefonu: (22) 758–30–61 wew. 227, 235.

Zobacz również:

XLIX Sesja Rady Miasta Milanówka - projekty uchwał

 

 

Udostępnij na: