pdfUchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na lata 2022-2023 213.37 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w Gminie Milanówek na lata 2022-2025139.23 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany w uchwale Nr 114/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka” 280.61 KB

pdfUchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta108.07 KB

pdfUchwała w sprawie odwołania Skarbnika Miasta103.32 KB 

pdfUchwała w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek 139.71 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 500/LIX/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na lata 2022-2025119.87 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu osłonowego w zakresie przystąpienia przez Gminę Milanówek do programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 202273.72 KB 

Udostępnij na: