pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Żurawią, oznaczoną jako działka ew. nr 135 z obrębu 05-03 w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego181.38 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok224 KB

pdfUchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych, przez mieszkańców Gminy Milanówek210.2 KB

Udostępnij na: