pdfUchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2020/2021232.12 KB

pdfUchwała w sprawie: udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Milanówka103.84 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok263.09 KB

pdfUchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019286.27 KB

pdfUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2019291.98 KB

pdfUchwała w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie na Uchwałę Rady Miasta nr 48/VII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek i odpowiedzi na skargę215.9 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 391/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania jej Statutu210.62 KB\

pdfUchwała w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących modernizacji Targowiska Miejskiego w Milanówku.141.78 KB

pdf Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącej zmiany organizacji ruchu na ul. Dworcowej i ul. Tadeusza Kościuszki w Milanówku.221.09 KB

pdfUchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącej naruszenia prawa poprzez wydanie i wykonywanie Zarządzenia nr 41/VIII/2020 z dnia 20.03.2020 r. w sprawie potwierdzenia całkowitego zakazu handlu na targowisku miejskim przy ulicy Piłsudskiego 14 w Milanówku;246.24 KB

Udostępnij na: