herb rmmPrzewodniczący Komisji  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 21 listopada (wtorek) o godz. 17:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.


Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolujący Komisji
Rewizyjnej w Referacie ds. Promocji Miasta UM Milanówka.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi z dnia 3 listopada 2023 r. na działania Komisji
Rewizyjnej RMM.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Wiśniewski


 Zobacz również:

https://www.milanowek.pl/bip/menu-glowne-bip/rada-miasta/dokumenty/protokoly-z-posiedzen-komisji/protokoly-z-posiedzen-komisji-viii-kadencji/17518-protokoly-z-kontroli-komisji-rewizyjnej-4

Udostępnij na: