herb rmm

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców:
    1. skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 23.06.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 23.06.2023 r. zarejestrowana pod numerem 6283.2023) dot. prac budowlanych prowadzonych na działce miejskiej w Milanówku przy ul. Okólnej;
    2. skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 23.06.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 23.06.2023 r. zarejestrowana pod numerem 6284.2023) dot. braku naprawy rynien w zabytkowych willach „Turczynek w Milanówku;
    3. skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 28.06.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 28.06.2023 r. zarejestrowana pod numerem 6439.2023) terenów zieleni miejskiej;
    4. skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów z dnia 28.06.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 28.06.2023 r. zarejestrowana pod numerem 6440.2023) pomnika przyrody na ul. Warszawskiej, róg Brzozowej w Milanówku.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Renata Pawłowska

Udostępnij na: