herb rmm

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 5 lipca 2023 r. (środa) o godz. 18:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka  przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwał w sprawie:
    1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pewna”;
    2. przekazania projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania;
    3. zmiany uchwały nr 619/LXXVIII/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Milanówek i Gminy.
  3. Sprawy różne.

 

 Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 Jaromir Chojecki


 Zobacz również

LXXXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: