herb rmm

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 18.00, w trybie on-line na platformie ZOOM.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2022.
  3. Opinia Komisji dotycząca wykonania budżetu za 2022 rok.
  4. 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności

Hubert Jarek

Udostępnij na: