Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia komisji dotycząca wniosku Centrum Usług Społecznych w Milanówku o zwiększenie planu wydatków w roku 2021.
  3. Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Hubert Jarek

Udostępnij na: