Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek ) o godz. 14:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie:
    1. wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029;
    2. budżetu miasta Milanówka na 2020 r.

Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Jakub Piotrowski


Zobacz również:

Udostępnij na: