herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 17:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie skarg:

a) rozpatrzenie skargi radnej Janiny Moławy z dnia 12.03.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 12.03.2018 r. zarejestrowanej pod numerem 01563.2018) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca ujawnienia prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych;
b) rozpatrzenie skargi Pana (…) z dnia 23.03.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 22.03.2018 r. zarejestrowanej pod numerem 01985.2018) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie nie przekazywania pism Radzie Miasta Milanówka;
c) rozpatrzenie skargi Pana (…) z dnia 02.03.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 06.03.2018 r. zarejestrowanej 02379.2018) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka przejawiające się w nieudzielaniu właściwych informacji oraz nierównym traktowania mieszkańców miasta Milanówka;
d) rozpatrzenie skargi Pani (…) z dnia 01.03.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 01.03.2018 r. zarejestrowanej pod numerem 02276.2018) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie nieudzielenia informacji o wynikach działań audytora.

4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Henryk Dąbek

Udostępnij na: