pdfUchwała nr 309/XXXVI/17 RMM z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Milanówek, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Udostępnij na: