pdfUchwała nr 743/XCVI/24 RMM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia Kościołowi Parafialnemu Rzymskokatolickiemu pw. Św. Jadwigi Śląskiej, położonemu przy ul. Kościuszki 41, dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się jedynie w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Milanówek, niestanowiących jej wyłącznej własności149.62 KB

Udostępnij na: