pdfUchwała nr 636/LXXXII/23 RMM z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie: przyznania dotacji celowych w 2023 roku, na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych położonych na obszarze Gminy Milanówek, wpisanych do Rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków149.87 KB.

Udostępnij na: