pdfUchwała nr 632/LXXXII/23 RMM z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 619/LXXVIII/23 Rady Miasta Milanówka z 30 stycznia 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Milanówek i Gminy Brwinów dotyczącego powierzenia Miastu Milanówek częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków143.51 KB

Udostępnij na: