pdfUchwała nr 531/LXIV/22 RMM z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie: przyznania dotacji celowych w roku 2022 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych położonych w Milanówku, wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków276.18 KB

Udostępnij na: