pdfUchwała nr 493/LVI/22 RMM z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Grodzisk Mazowiecki w realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego obowiązek nauki273.38 KB

Udostępnij na: