pdfUchwała nr 492/LVI/22 RMM z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek366.64 KB

Udostępnij na: