pdfUchwała nr 244/XXVIII/20 RMM z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na: zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 5 obr. 06-20 położoną w Milanówku przy ul. Wysokiej 16, odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości.361.92 KB

Udostępnij na: