herb rmm

Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 29 listopada (środa) 2023 r. o godz. 17.30 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024-2039, w działach dotyczących oświaty.
  3. Opinia Komisji dotycząca uchwały budżetowej Miasta Milanówka na 2024 rok, w działach dotyczących oświaty.
  4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Bożena Osiadacz

Udostępnij na: