pdfZarządzenie nr 45/VIII/2021 BMM z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Milanówek”, znak sprawy: ZP.271.5.1.2021.JS354.83 KB

Udostępnij na: