Profilaktyka cukrzycy w Milanowskim Klubie Seniora

Zapraszamy mieszkańców Milanówka do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach Programu profilaktyki cukrzycy” realizowanej przez Europejskie Centrum Szkoleń.

Dla kogo: Badania profilaktyczne przeznaczone są dla osób 60+, które nie miały do tej pory stwierdzonej cukrzycy oraz mieszkają na terenie Milanówka.

Świadczenia będą obejmowały określone badania:
Oznaczenie glikemii przygodnej, pomiar wskaźnika masy ciała (BMI – Body Mass Index) oraz wskaźnika talia-biodro (WHR Waist-Hip Ratio), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocenę wykrytych przewlekłych powikłań cukrzycy, oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c u pacjentów z wynikiem glikemii przygodnej 200 mg/dl (11,1 mmol/1) oraz konsultację lekarską.

Osoby, u których w trakcie badania wystąpi podwyższony poziom glukozy lub inne wskaźniki wskazujące na występowanie cukrzycy lub zagrożenie zdrowia, otrzymają rekomendację udania się do poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu wykonania dalszych badań i potwierdzenia diagnozy w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Badanie prowadzone będzie przez lekarza specjalistę: diabetologa, lekarza chorób wewnętrznych lub endokrynologa, mających doświadczenie w zakresie diabetologii potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego.

Badania zostaną przeprowadzone: 25.03.2023 roku w godz. 10:00 – 16:00 w Milanowskim Klubie Seniora przy ul. Królewskiej 64a

Badania są bezpłatne!
Obowiązują zapisy!

 

Profilaktyka cukrzycy 25.03.2023

 


 

Projekt „Profilaktyka cukrzycy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Konkurs nr: RPMA.09.02.02-IP.01-14-082/19.

Udostępnij na: