Logo Ośrodka Pomocy Społecznej

Aby uruchomić działanie pn. Męska Szopa, zaplanowane w ramach projektu EFS pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” (realizowanego przez milanowski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2018-2021), musieliśmy pokonać wiele trudności prawno-formalnych. Dzięki wspólnym staraniom wielu osób oraz dobrej woli Włodarzy naszego miasta wreszcie udało się zrealizować ostatnie działanie w projekcie!

Zamierzeniem naszym jest by oferta dedykowana uczestnikom Milanowskiego Klubu Seniora, mogła służyć starszym mieszkańcom Milanówka - miłośnikom majsterkowania, nie tylko do realizacji swojego hobby - przerabiania, naprawiania i tworzenia przedmiotów z drewna i innych materiałów, ale by była również miejscem integracji, w którym będzie można dzielić się swoją pasją z młodszym pokoleniem - wnukiem czy uczniem.

Dla osób w wieku starszym kluczowym problemem jest brak takiej przestrzeni publicznej, w której mogliby realizować swoje życie społeczne. Utworzenie Męskiej Szopy jako oferty w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym stwarza możliwość kształtowania podstawowych umiejętności społecznych odpowiednio do potrzeb i możliwości uczestników do podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, wszechstronnego usprawniania psychoruchowego, rozwijania zainteresowań, poczucia własnej wartości i pewności siebie, dążenia do pełnej integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, aktywizacji psychospołeczna, a także zmniejszania prawdopodobieństwa korzystania w przyszłości z całodobowej opieki.

Męska Szopa to miejsce o charakterze integracyjnym, w którym będą mogli spotykać się Seniorzy z dziećmi i młodzieżą, czy mieszkańcy Milanówka, w celu pogłębiania pasji majsterkowania, chęci nauczenia się czegoś nowego czy najzwyczajniej spędzenia czasu z innymi ludźmi. Mamy nadzieję, że Męska Szopa w kontekście zagospodarowania czasu wolnego, spełniała będzie zarówno swoja rolę „obiektu pod dachem”, jak również obiektu działającego w przestrzeni otwartej (poprzez dostęp do siłowni umożliwiającej ruch na świeżym powietrzu). Jaki wpływ będzie miało to miejsce na otoczenie naszego miasta, czas pokaże.

Tymczasem zapraszamy mieszkańców Milanówka do Męskiej Szopy i działającej obok mini siłowni w plenerze, przy ul. Inżynierskiej 3a!

Ufamy, że kolejna oferta usługowa miasta ułatwi mieszkańcom dostęp do usług społeczno-integracyjnych i poprawi komfort psychiczny osób z niej korzystających oraz zaktywizuje Milanowian do pielęgnowania kontaktów społecznych!


 Uroczyste otwarcie "Męskiej Szopy" - plakat

Udostępnij na: