Milanówek EKO?logicznie!
Urząd Miasta

Burmistrz Miasta Milanówka ma zaszczyt zaprosić Miasto Grodzisk Mazowiecki, Podkowę Leśną, Brwinów, Piastów, Pruszków, Michałowice, Komorów, Błonie, Leszno i Nadarzyn do współpracy nad autorskim projektem ekologicznym.

Plakat informujący o wirusie ptasiej grypy
Urząd Miasta

W związku z informacją o wystąpieniu ognisk grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski zalecane jest podjęcie działań, mających na celu ograniczenie do minimum możliwości rozprzestrzeniania się choroby. Największe zagrożenie dotyczy ferm drobiu oraz innych form przechowywania drobiu. Wirus nie jest patogenny dla ludzi.

Samoloty w locie
Urząd Miasta

Informujemy, iż Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. prowadzi konsultacje społeczne w zakresie opracowywania projektu dokumentu "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)".

Aplikacja mobilna Alarm112
Urząd MiastaBezpieczeństwo akt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną dostępną dla każdego obywatela - Alarm112.

Warsztaty dla Mieszkańców
Urząd Miasta

10 lutego br. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka (bud. "C", ul. Spacerowa 4) odbędą się bezpłatne warsztaty "Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Milanówka".

Jedzenie podarowane przez mieszkańców Milanówka i okolic
Urząd Miasta

Strażnicy Miejscy serdecznie dziękują wszystkim mieszkańcom Milanówka i okolic, którzy zaangażowali się w pomaganie podopiecznym milanowskiego schroniska.

Herb Miasta Milanówka
Urząd Miasta

Gmina Milanówek ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Obrączki
Urząd Miasta

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest wyróżnieniem dla małżonków, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Herb Miasta Milanówka
Urząd Miasta

Zachęcamy do składania swojej oferty do pracy w Żłobku Publicznym w Milanówku.

Badania ankietowe
Urząd Miasta

Urząd Statystyczny w Warszawie prowadzi badania ankietowe, w których udział biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne.