Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
Urząd Miasta

Gmina Milanówek podpisała umowę z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówek. Kwota przyznanej dotacji wynosi do 9 777,00 zł.

Urząd Miasta

Gmina Milanówek podpisała umowę z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówek. Kwota przyznanej dotacji wynosi do 21 457,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż i/lub odbiór wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Milanówka, których właściciele zgłosili chęć uczestnictwa w programie. Łącznie w ramach zadania zostanie zutylizowanych 50,294 Mg odpadów azbestowych.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówek dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 21 457,00 zł.

Urząd Miasta

wfosgwUtrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Milanówka poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew - pomników przyrody dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 169 940,00  zł.

Gmina Milanówek realizuje projekt „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Milanówka poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew - pomników przyrody”.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania są wykonywane prace pielęgnacyjne obejmujące 158 drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Miasta Milanówka. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 169 940,00 zł. Prace obejmują m.in. wiązania dynamiczne, cięcia sanitarne i redukcyjne. Przeprowadzone prace pielęgnacyjne pomników przyrody pozwolą na dalszą ich egzystencję w środowisku, zachowanie lub poprawienie stanu zdrowotnego oraz prawidłowej statyki. Ponadto podniosą walory estetyczne oraz krajobrazowe Miasta-Ogrodu.

Urząd Miasta

Modernizacja rowów melioracyjnych w Gminie Milanówek dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 42.606,82 zł.

W dniu 20.12.2013 r. Gmina Milanówek podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  umowę na dofinansowanie  realizacji zadania pn. „Modernizacja rowów melioracyjnych w Gminie Milanówek”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 42.606,82 zł. W ramach zadania przeprowadzono prace modernizacyjne rowu Grudowskiego oraz dwóch rowów melioracyjnych w ul. Lipowej – RS-18/3/2 i RS-18/3/2a. Prace polegały na robotach ziemnych (pogłębienie, wykonanie wykopu liniowego pod przepusty) oraz robotach budowlanych (wymiana umocnień, rurociągu oraz oczyszczenie przepustów). Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy odprowadzania wód opadowych z terenów zurbanizowanych oraz ustabilizowania zwierciadła wód gruntowych i podsiąkowych, zgodnie z dokumentacją zadań inwestycyjnych melioracji szczegółowych.

Urząd Miasta

wfosgwPrace pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie miasta Milanówka oraz nasadzenia rekompensacyjne alei zabytkowych oraz nasadzenia uzupełniające drzew dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 113.253,77 zł .

W dniu 08.11.2013 r. Gmina Milanówek podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  umowę na dofinansowanie  realizacji zadania pn. „Prace pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie miasta Milanówka oraz nasadzenia rekompensacyjne alei zabytkowych oraz nasadzenia uzupełniające drzew”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 113.253,77 zł. W ramach zadania zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne obejmujące 263 drzewa -  pomniki przyrody, rosnące na terenie Miasta Milanówka. W ramach prac wykonano: wiązania dynamiczne, cięcia sanitarne i redukcyjne, uporządkowano teren oraz zamontowano tabliczki. Aleje pomnikowe zostały uzupełnione nowymi nasadzeniami, w tym: aleja klonów pospolitych przy ul. Krasińskiego w ilości 7 sztuk, aleja lip drobnolistnych przy ul. Kościelnej w ilości 2 sztuk, aleja kasztanowców białych przy ul. Rososzańskiej w ilości 1 sztuki. Przeprowadzone prace pielęgnacyjne pomników przyrody pozwolą na dalszą ich egzystencję w środowisku, zachowanie lub poprawienie dobrego stanu zdrowotnego oraz prawidłowej statyki. Ponadto prace podniosły walory estetyczne oraz krajobrazowe w Mieście-Ogrodzie.

Urząd Miasta

Program edukacyjny Opowieści kropli wody” to zadanie realizowane przez Gminę Milanówek przy merytorycznej współpracy Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów oraz Kanalizacji i dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt obejmuje:

  • organizację 50 godzin zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-6 publicznych szkół podstawowych z terenu Milanówka, podczas których dzieci pogłębiają wiedzę z zakresu zasobów wodnych oraz uczestniczą w prezentacji procesu filtracji wody z wykorzystaniem utworzonej w ramach projektu kolumny filtracyjnej,
  • wykonanie tematycznych roll-upów przedstawiających obieg wody w przyrodzie, skąd bierze się woda w kranie, przykładowe zużycie wody i sposoby jej oszczędzania,
  • przygotowanie puzzli oraz broszur tematycznych,
  • wykonanie plansz dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie.

Realizacja projektu przyczynia się do podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i nauczycieli w zakresie:

  • ochrony zasobów wodnych,
  • zagrożenia środowiska wodnego występującego w skali globalnej,
  • kształtowania proekologicznych postaw.

Zobacz film z zajęć dydaktycznych - "Opowieści Kropli Wody"


Program edukacyjny Opowieści kropli wody dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 29 340,00 zł.

Urząd Miasta

wfosgwW listopadzie 2016 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka rowu Grudowskiego na terenie Gminy Milanówek”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 33 565,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę rowu Grudowskiego na odcinku od ul. Próżnej do ul. Szkolnej wraz z przepustami i wylotem kanalizacyjnym. Działanie pozwoli na uporządkowanie gospodarki wodnej i udrożni aktualnie zniszczony system hydrograficzny.

Przebudowa odcinka rowu Grudowskiego na terenie Gminy Milanówek dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 33 565,00 zł.

Urząd Miasta

wfosgwW dniu 8 października 2014 r. podpisana został umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówka”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 5.644,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje odbiór i utylizację ok. 8 ton azbestu, jak również demontaż, odbiór i utylizację ok. 6 ton azbestu z 13 nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Milanówka, których właściciele złożyli informacje o wyrobach zawierających azbest i zgłosili chęć uczestnictwa w programie.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówek dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 5.644,00 zł

Konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka - grafika
Urząd Miasta

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Milanówka, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usług z budżetu Gminy Milanówek.

Nabór wniosków na wymianę systemu ogrzewania na proekologiczne - grafika
Urząd Miasta

Informujemy, że od 16 do 31 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków na wymianę systemu ogrzewania na proekologiczne. Gmina dofinansowuje zakup nowego kotła grzewczego (gazowego lub elektrycznego) w wysokości do 75% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.