Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
Spotkania Burmistrza Miasta Milanówka z Mieszkańcami - grafika
Urząd Miasta

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkania, które odbędą się 27 i 28 listopada br. o godz. 18:00.

Edukacyjna sieć badania jakości powietrza w Milanówku - grafika
Urząd Miasta

Bardzo miło jest nam poinformować, że w wyniku zawartego porozumienia pomiędzy trzema milanowskimi szkołami: Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 5 STO w Milanówku, Społeczną Szkołą Podstawową MTE w Milanówku oraz Zespołem Szkół Nr 2 im. J. Bema w Milanówku rozbudowaliśmy edukacyjną sieć monitoringu zapylenia powietrza o kolejne dwa czujniki.

Wyniki programu
Urząd Miasta

Mieszkańcy województwa mazowieckiego wybrali 17 zwycięskich projektów, które otrzymają granty na realizację projektów społecznych w ramach III edycji programu „Decydujesz, pomagamy.

Zaproszenie na Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków klubu sportowego
SportUrząd Miasta

logo ksmilanDo Wszystkich  Pełnoletnich  Członków Klubu  Sportowego "Milan" Milanówek.

Zgodnie z § 22 pkt 2 Statutu, zapraszamy na Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Członków Klubu Sportowego „MILAN” Milanówek, które odbędzie się dnia 14 grudnia 2017r. o godz.18.30 w terminie pierwszym lub o godz. 18.45 w terminie drugim, w świetlicy klubowej na Stadionie Miejskim w  Milanówku  przy  ul. Turczynek 8.

 

P O R Z Ą D E K   Z E B R A N I A

1.    Otwarcie Zebrania -  powitanie zaproszonych gości.

2.    Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.

3.    Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.

4.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności Walnego Zebrania Delegatów.

5.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6.    Sprawozdanie z działalności Zarządu K.S. „MILAN” ostatniej kadencji.

7.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.           

8.    Dyskusja.

9.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu

10.  Głosowanie nad sposobem wyboru Prezesa oraz Zarządu.

11.  Wybór Prezesa Zarządu Klubu Sportowego „MILAN” Milanówek.

12.  Krótka przerwa.

13.  Wybór członków Zarządu Klubu Sportowego „MILAN”.

14.  Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

15.  Dyskusja.

16.  Ogłoszenie wyników wyborów.

17.  Ogłoszenie i uchwalenie wniosków.

18.  Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego przez nowego Prezesa Zarządu Klubu Sportowego „MILAN” Milanówek. 

Zarząd  K.S. „MILAN” Milanówek

Konsultacje społeczneUrząd Miasta

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), upoważnienie rady gminy dotyczy ustalania w drodze uchwały wysokości opłaty oraz możliwości wprowadzenia od niej zwolnień za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć. Wskazanie w uchwale rady gminy konieczności ponoszenia przez rodziców opłat za czas zadeklarowanego przez nich pobytu dziecka w przedszkolu, nie mieści się w granicach upoważnienia udzielonego radzie gminy w ww. artykule. Rada nie została upoważniona do ustalania zasad naliczania tych opłat. W związku z powyższym  zasadne jest wprowadzenie nowej uchwały regulującej tylko te kwestie, do których rada gminy ma ustawowe upoważnienie.

forma konsultacji: pisemna

termin konsultacji: od 14.11.2017 r. do 21.11.2017 r. do godz.1500

komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka

osoba do kontaktu: Katarzyna Wąsińska-Jano, tel. 22 758 30 61 wew. 185, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 14 do 21 listopada 2017 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

 

Burmistrz Miasta Milanówka

Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:

Komunikat w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej - grafika
Urząd Miasta

W dniu 13 listopada 2017 roku, Burmistrz Miasta Milanówka, działając jako organ właścicielski spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odwołała dotychczasowy skład rady nadzorczej spółki, ponieważ nie wypełniała ona swoich zadań.

Targi Zero Waste - grafika
Urząd Miasta

25 listopada 2017 r. w Warszawie Fundacja  alter eko wraz firmą konsultingową Little Greenfinity organizuje pierwsze w Polsce Targi Zero Waste.

Wywieśmy flagę narodową - grafika
Urząd Miasta

W związku z obchodami 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości, chcemy zachęcić Mieszkańców, aby uczcili ten dzień wywieszając flagi narodowe.

Przerwa w dostawie prądu w Urzędzie - grafika
Urząd Miasta

Informujemy, iż w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) w godzinach 8:00-17:00 w Urzędzie Miasta Milanówka w budynkach A, B i C nastąpi częściowa lub całkowita przerwa w dostawie prądu.

Przerwy w dostawie prądu w Bibliotece - grafika
Urząd Miasta

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 listopada (poniedziałek) w godzinach 8-17 mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu do Biblioteki.