Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
Logo Akcji Porządkujemy Przestrzeń Publiczną
Urząd Miasta

W ostatnich latach często słyszeliśmy o problemie, jakim jest zaśmiecanie krajobrazu miast przez zalewające je kolorowe reklamy. Problem ten dotyczy również Milanówka. Charakter miasta-ogrodu na każdym rogu przytłaczają banery i różnego rodzaju instalacje reklamowe. Dyskusja na ten temat trwa, nadszedł jednak czas podjąć konkretne działania, których hasło przewodnie brzmi „Porządkujemy Przestrzeń Publiczną”.

Plakat
Urząd Miasta

W Milanówku mieszka wiele osób osamotnionych z powodu niedołężności spowodowanej wiekiem, chorobą czy niepełnosprawnością. To m.in. do nich był kierowany pilotażowy projekt Ośrodka Pomocy Społecznej polegający na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających w domach pacjentów. Projekt ten już odmienił życie wielu mieszkańców, a to dopiero początek. 

Logo SM
Urząd MiastaZdrowie i rodzina

W okresie zimowym Straż Miejska odnotowuje zwiększoną liczbę zgłoszeń o podejrzeniach spalania śmieci w piecach grzewczych gospodarstw domowych na terenie Milanówka.

Konsultacje społeczneUrząd Miasta

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Milanówek.

Powyższy projekt uchwały Rady Miasta Milanówka podyktowany został koniecznością rozszerzenia katalogu podmiotów, którym gmina będzie udzielać dotacji, a także dostosowaniem dotychczasowej uchwały do znowelizowanej ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157 ze zm.). Ustawodawca w nowelizacji wprowadził przepis uprawniający radę gminy do skategoryzowania dzieci, w związku z tym proponuje się zmienić zasady przyznawania dotacji i udzielać ją tylko na dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka. Ponadto w uchwale zaproponowano nowe stawki dotacji dla poprzedniego katalogu podmiotów, którym gmina udziela dotację wraz z jego rozszerzeniem o dziennych opiekunów.

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 19 do 26 stycznia 2018 r. do godz. 14:00
komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
osoba do kontaktu: Katarzyna Wąsińska-Jano, tel. 22 758 30 61 wew. 185, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt uchwały może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 19 do 26 stycznia 2018 r. do godz. 14:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:

Logo UMM
Urząd Miasta

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu na 2018 rok w dziedzinie Ochrony powietrza przewiduje się dofinansowanie zadań polegających m.in. na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Logo
Urząd Miasta

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe.

Logo UMM
Kultura i rozrywkaUrząd Miasta

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ZHP Milanówek zebrał w tym roku 63 103,21 zł.

Logo
Urząd Miasta

W 2018 roku zrealizowane będą 2 projekty: Bezpieczny Ratownik 2018- zakup umundurowania i sprzętu ratowniczego oraz modernizację ogrodzenia Ochotniczej Straży Pożarnej, a także Modernizacja placu zabaw przy Boisku ORLIK.

Logo
Urząd MiastaKalendarz wydarzeń

W związku z planowanym naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na otwarte spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się 16 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w Sali OSP w Brwinowie, ul. Pszczelińska 3.

Logo UMM
Urząd Miasta

Informujemy, że choinki odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, w wyznaczonych dla danego rejonu terminie, do końca lutego 2018 roku.