logo mazowieckie

Marszałek Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu".

Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Zgłoszenia kandydatów w konkursie przyjmowane będą do 2 października 2017 r. Regulamin i szczegóły konkursu dostępne są na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/barwy_wolontariatu.html

Udostępnij na: