11 września 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu edukacyjnego realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WM 2014-2020.

Projekt Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF otrzymał unijne dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT.

Projekt zakłada partnerstwo m.st. Warszawy oraz gmin Grodzisk Maz., Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka.

blizejrynkupracy

podpisanie umowy 001

podpisanie umowy 003

podpisanie umowy 005

podpisanie umowy 006

podpisanie umowy 007

Udostępnij na: