Ogrzewanie ekologiczne - logo

Informujemy, że od 16 do 31 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków na wymianę systemu ogrzewania na proekologiczne. Gmina dofinansowuje zakup nowego kotła grzewczego (gazowego lub elektrycznego) w wysokości do 75% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowej, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski dotyczące wymiany pieca węglowego na gazowy lub elektryczny.

Montowany piec musi być fabrycznie nowy i posiadać gwarancję. Stary piec należy zlikwidować na stałe, w taki sposób, aby korzystanie z niego było niemożliwe. Należy również pamiętać, aby nie rozpoczynać wymiany kotła przed podpisaniem umowy z Gminą.

Dodatkowe informację na temat dofinansowania można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią Urzędu Miasta Milanówka, pod numerami tel. 22 758 30 61 wew. 202, 204 i 214.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami udzielania dotacji celowej na wymianę ogrzewania na proekologiczne:

Uchwała nr 306/XXXVI/17 RMM z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek w 2017 roku na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: