Rozdanie nagród w konkursie dla studentów SGGW

W ramach współpracy Milanówka z Wydziałem Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW studenci pierwszego semestru studiów magisterskich jako prace na zaliczenie w ramach ćwiczeń Projektowanie Krajobrazu Miast stworzyli własne koncepcje zagospodarowania przestrzeni miejskiej otoczenia Milanowskiego Centrum Kultury.

Jednocześnie ogłosiliśmy wśród studentów konkurs pn. Koncepcja zagospodarowania otoczenia Milanowskiego Centrum Kultury zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku w nawiązaniu do lokalnej tożsamości dla studentów kierunku Architektura Krajobrazu. W dniu 20 czerwca 2017 r. komisja konkursowa dokonała oceny łącznie 16 koncepcji, wśród których wyłoniono 4 najlepsze prace. Wszystkie przygotowane koncepcje przestrzeni miejskiej oraz wyniki konkursu zostały zaprezentowane 21 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka.

I nagrodę zdobyła praca autorstwa Aleksandry Dobrowolskiej, Joanny Kosno i Joanny Krupy. II nagroda przypadła Helenie Ostaszyk, Marcelinie Pasek i Ewelinie Pietrzykowskiej. Natomiast III nagroda ex aequo została przyznana zespołom: Marcie Jankiewicz, Marcie Kobeckiej i Agnieszce Ziułek oraz Martynie Marcinowskiej, Tomaszowi Olipra i Agnieszce Różyckiej.

Poniżej prezentujemy galerię wszystkich prac studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Beata Piotrowska
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią

I miejsce
I miejsce
II miejsce
II miejsce
III miejsce
III miejsce
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK
Koncepcja zagospodarowania otoczenia MCK

Udostępnij na: