Herb Miasta Milanówka

Szanowni Mieszkańcy, przedstawiamy komentarz Urzędu Miasta Milanówka po XVLI Sesji Rady Miasta.

Urząd Miasta Milanówka to zespół wykwalifikowanych, merytorycznie przygotowanych pracowników, którzy pod kierownictwem Burmistrza, każdego dnia podejmuje szereg aktywności, które mają na celu poprawę jakości codziennego życia mieszkańców poprzez rozwój i modernizację przestrzeni publicznej. Jest to trudna i wymagająca praca, by pomimo wielu niezależnych od pracowników ograniczeń, rzetelnie realizować budżet.

Bezpośrednim wykonawcą uchwały budżetowej jest oczywiście Burmistrz Miasta Milanówka, który jako Kierownik Urzędu finalnie akceptuje codzienną pracę merytoryczną całego zespołu urzędników. Radni negatywnie oceniając wykonanie budżetu krytycznie odnieśli się również do pracy całego Urzędu. Ocena ta jest pozbawiona merytorycznych podstaw, z uwagi na fakt, iż działania Urzędu są poddawane stałej weryfikacji przez organy kontrolne – Regionalną Izbę Obrachunkową, która pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu, czy zespoły weryfikujące działające w ramach stosownych instytucji, przyznających i regularnie rozliczających dotacje, które również nie mają zastrzeżeń do realizacji zadań. Jedynie część Radnych negatywnie oceniło pracę całego Urzędu. Było to podyktowane subiektywną opinią, do której Radni oczywiście mieli prawo, jednak jest ona krzywdząca dla Urzędników, którzy wykonują swoje obowiązki w oparciu o najlepszą wiedzę i z należytym zaangażowaniem.

Pomimo tej oceny, pracownicy Urzędu Miasta Milanówka nadal będą dokładali wszelkich starań, by działać na rzecz Miasta i jego Mieszkańców.

Udostępnij na: