wfosgwW dniu 8 października 2014 r. podpisana został umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówka”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 5.644,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje odbiór i utylizację ok. 8 ton azbestu, jak również demontaż, odbiór i utylizację ok. 6 ton azbestu z 13 nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Milanówka, których właściciele złożyli informacje o wyrobach zawierających azbest i zgłosili chęć uczestnictwa w programie.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówek dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 5.644,00 zł

Udostępnij na: