wfosgwPrace pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie miasta Milanówka oraz nasadzenia rekompensacyjne alei zabytkowych oraz nasadzenia uzupełniające drzew dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 113.253,77 zł .

W dniu 08.11.2013 r. Gmina Milanówek podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  umowę na dofinansowanie  realizacji zadania pn. „Prace pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie miasta Milanówka oraz nasadzenia rekompensacyjne alei zabytkowych oraz nasadzenia uzupełniające drzew”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 113.253,77 zł. W ramach zadania zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne obejmujące 263 drzewa -  pomniki przyrody, rosnące na terenie Miasta Milanówka. W ramach prac wykonano: wiązania dynamiczne, cięcia sanitarne i redukcyjne, uporządkowano teren oraz zamontowano tabliczki. Aleje pomnikowe zostały uzupełnione nowymi nasadzeniami, w tym: aleja klonów pospolitych przy ul. Krasińskiego w ilości 7 sztuk, aleja lip drobnolistnych przy ul. Kościelnej w ilości 2 sztuk, aleja kasztanowców białych przy ul. Rososzańskiej w ilości 1 sztuki. Przeprowadzone prace pielęgnacyjne pomników przyrody pozwolą na dalszą ich egzystencję w środowisku, zachowanie lub poprawienie dobrego stanu zdrowotnego oraz prawidłowej statyki. Ponadto prace podniosły walory estetyczne oraz krajobrazowe w Mieście-Ogrodzie.

Udostępnij na: