W kwietniu 2015 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Nasadzenia uzupełniające alei oraz skwerów na terenie Gminy Milanówek”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 44 126,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje nasadzenie 130 drzew w wyznaczonych alejach i na skwerach Milanówka wraz z zakupem materiału roślinnego.


Nasadzenia uzupełniające alei oraz skwerów na terenie Gminy Milanówek dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 44 126,00 zł.

Udostępnij na: