Szermierką czyli władaniem białą bronią ludzie zajmowali się od zarania dziejów. Walki na śmierć i życie maczugami, kijami, mieczami, rapierami, szablami czy szpadami to już przeszłość. W naszych czasach szermierka jest sportem, dyscypliną olimpijską a zawody w szabli, florecie czy szpadzie odbywają się nieprzerwanie od pierwszej Olimpiady czasów nowożytnych, która odbyła się w Atenach w 1896 roku. Tam szermierka była jedną z pięciu dyscyplin sportowych obok pływania, gimnastyki sportowej, kolarstwa i lekkoatletyki.

Szermierka to sport dla każdego niezależnie od płci, wieku, wagi, wzrostu czy siły fizycznej. Wszechstronnie kształtuje ciało człowieka, koordynację ruchową, jest doskonałym połączeniem wysiłku fizycznego z wysiłkiem intelektualnym.

Oto co napisał o tej dyscyplinie sportu mistrz Zoltan Ozoray-Schenker w publikacji „A Modern Magyar Kardvivas”:

„(…) wysoka wartość sportu szermierczego polega na tym, iż angażuje on pełnię fizycznych i psychicznych właściwości człowieka. Walczą tu szybkość z szybkością, wytrzymałość z wytrzymałością, technika przeciw technice, myśl przeciw myśli, wola przeciw woli. Praca nóg szermierza jest równie szybka jak u sprintera, ręka pracuje jak u tenisisty, dokładność i delikatność prowadzenia broni, wyczulenie dłoni i palców jak u chirurga, ruchy ciała jak u ekwilibrysty, skupienie uwagi i napięcie nerwowe jak u motocyklisty, pod względem kombinacji szermierz odpowiada szachiście (…)”

Od trzech lat w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Piasta 14 w Milanówku Grodziski Klub Szermierczy prowadzi treningi szablowe dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i czwartki a w wolne od turniejowych zmagań soboty organizujemy mini zawody. Dzieci początkujące ćwiczą dwa razy w tygodniu a zaawansowani  - dzieci, młodzicy i starsi trzy razy w tygodniu. Przy okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować Gminie Milanówek za wsparcie klubu w postaci dofinansowania, a Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 Zbigniewowi Reludze za świetną współpracę i gościnność!

Zawodnicy Grodziskiego Klubu Szermierczego biorą udział w krajowych i międzynarodowych turniejach szermierczych osiągając już pierwsze sukcesy (a klub działa dopiero od 4 lat). Dwójka naszych młodzików Leon Leduc oraz Maja Karlicka zajmują czołowe miejsca na listach klasyfikacyjnych Polskiego Związku Szermierczego dla tej kategorii wiekowej a Julia Szlaga (mieszkanka Milanówka) zakwalifikowała się do tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Krakowie. W okresie ferii zimowych i wakacji w lecie klub organizuje obozy szermiercze. W zimie fechtunek łączymy z białym szaleństwem, a w lecie starsi zawodnicy klubu obok szermierczych treningów specjalistycznych poznają tajniki szlachetnej sztuki żeglowania lub jak to ma miejsce w przypadku najmłodszych zawodników – aktywnie wypoczywają nad morzem. Zawsze podczas naszych wojaży staramy się poznać historie, tradycje i kulturę odwiedzanych miejsc.

Od zeszłego roku w październiku pod patronatem Burmistrza Milanówka w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Skargi Klub organizuje turniej Milanowska Szabla. W edycji 2018 w zawodach wzięło udział 60 zawodników z terenu Mazowsza. Planowana na ten rok druga edycja imprezy będzie już gościła młodych szermierzy z całej Polski, a być może również gości z zagranicy.

"W Milanowskiej sekcji trenują naprawdę bardzo zdolne szermierczo dzieci – kto wie – być może doczekamy chwili, że jedno spośród nich zostanie Mistrzem Olimpijskim"
mówi Krzysztof Karlicki – trener i jednocześnie Prezes Grodziskiego Klubu Szermierczego

Zdjęcie zawodników Milanowskiej Szabli 2018

Udostępnij na: