Herb Milanówka

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w budynku B Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Rozpatrzenie skarg:
    • rozpatrzenie skargi Pana (...) z dnia 23 marca 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 23.03.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 03025.2017) na Burmistrza Miasta Milanówka w przedmiocie odmowy wydania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiatraczna – 1 - kontynuacja;
    • rozpatrzenie skargi Pani (...) z dnia 4 stycznia 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 13.04.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 3763.2017) przesłanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową przy piśmie WK.052.2017.26 z dnia 10 kwietnia 2017 r. na Burmistrza Miasta Milanówka. Skarga dotycząca m.in. aspektów gospodarności, celowości i rzetelności w działaniach organu wykonawczego;
    • rozpatrzenie wniosku Pani (...) z dnia 25 kwietnia 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 25.04.2017 r. zarejestrowanego pod numerem 04125.2017). Wniosek w sprawie wyjaśnienia kwestii dotyczących regulowania prawa własności na rzecz gminy Milanówek.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Dąbek

Udostępnij na: