Herb

Informuję o zwołaniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.15 (w przerwie sesji) w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

  1. Porządek obrad Komisji:
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie:
    • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017-2024;
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Robert Czarnecki

Udostępnij na: