herb rmm

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 18:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Rozpatrzenie skargi Pana (...) z dnia 3.02.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 28.02.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 02159.2017) na bezczynność organu – burmistrza Miasta Milanówka;

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Dąbek

Udostępnij na: