herb rmm

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji;
  3. Rozpatrzenie wniosku Rady Seniorów z dnia 20 grudnia 2016 r. zarejestrowanego w Urzędzie Miasta Milanówka pod nr 9753/2016 (data wpływu do Urzędu 21.12.2016 r.);

Przewodniczący Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Sportu
Waldemar Parol

Udostępnij na: