herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 17.30w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;
  4. zmian budżetu miasta na 2023r.;
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023-2045.
  6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


 

 

Udostępnij na: