Herb Rada Miasta Milanówka

Informujemy, że zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego zmianie uległa data wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka w okręgu wyborczym nr 4.

Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 13 czerwca 2021 r.

Przypominamy: Granice okręgu stanowią: wschodnia granica miasta Milanówka: ulica Krakowska [numery parzyste 2–10z] do ulicy Dworcowej, ulica Dworcowa, ulica Piasta [numery nieparzyste 1–21z oraz numery parzyste 2–16z] oraz ulica Owocowa niewchodząca w skład okręgu. / Lokal wyborczy: Zespół Szkół nr 2 im. gen. J.Bema, ul. Wójtowska 3.


 Granice okręgu nr 4

Udostępnij na: